Skip to content

Vergoedingen

Snel naar...

Geen extra kosten als u kiest voor Tulp Medisch Centrum, u betaalt alleen uw eigen risico.

Als het gaat om medische basiszorg zijn er geen extra kosten voor u bij Tulp Medisch Centrum. Net als bij een ziekenhuis betaalt u wel een eigen risico en geldt dat er een medische reden moet zijn voor de behandeling. Al onze behandelingen vallen onder deze regeling behalve de sterilisatie bij de man (vasectomie), op de vasectomie pagina vindt u hier meer informatie over. 

Bij Tulp Medisch Centrum geloven we dat expertise en persoonlijke aandacht de basis is voor goede zorg. Wij bepalen graag zelf, in samenspraak met onze patiënten, hoe nu en in de toekomst de beste zorg geboden kan worden. Wij werken graag samen met alle Nederlandse zorgverzekeraars maar hebben niet met allemaal een contract of betaalregeling. Hierdoor is het soms de wens van uw zorgverzekeraar dat niet wij maar uzelf de factuur indient voor declaratie.

Als het gaat om medische basiszorg en u verzekerd bent bij A.S.R., Ditzo, DSW, Stad Holland, InTwente, SZVK, Zorg en Zekerheid, Coöperatie VGZ, IZA-VNG, N.V.Univé Zorg, ONVZ, ZEKUR of NV Zorgverzekeraar UMC kunnen wij uw factuur direct bij de verzekeraar indienen. Als u een andere verzekeraar heeft dient u zelf uw factuur in nadat u het heeft ontvangen van Infomedics. Hieronder leggen wij uit hoe dat in zijn werk gaat. U hoeft niets voor te schieten en u krijgt ruim de tijd om de factuur te betalen nadat u de vergoeding heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar.

Wij werken samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze facturen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics na uw behandeling. Tijdens uw bezoek zullen wij u alle nodige informatie hieromtrent geven en u waar nodig ondersteunen.

Mocht uw zorgverzekering geen contract met ons hebben en de behandeling maar deels vergoeden is dat geen probleem voor u. Wij zullen het resterende deel van de kosten op ons nemen omdat wij vinden dat iedereen goede zorg verdient. U betaalt alleen uw eigen risico, net als bij alle andere ziekenhuizen. Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat leest u in deze informatiefolder.

Informatiefolder vergoedingen

Klik hier om de informatiefolder te downloaden (pdf).

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico voor het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- (2022) aan zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt. U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Dit geldt voor alle zorgkosten bij ziekenhuizen

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar heeft u altijd een verwijzing nodig van een arts. U bent ook zonder verwijzing welkom bij Tulp Medisch Centrum. In dat geval betaalt u vaak de volledige behandeling zelf.

Kosten van de behandeling en de samenstelling van uw rekening

Een behandeling in een kliniek of in een ziekenhuis bestaat vaak uit meer onderdelen, zoals bijvoorbeeld een onderzoek door een arts, een echo, bloedonderzoek en een operatie. Deze onderdelen worden niet apart afgerekend. Al deze verschillende onderzoeken en activiteiten worden samengevoegd tot een zogenaamd Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Ook wel DBC-zorgproduct genoemd.

Tulp Medisch Centrum volgt de landelijk geldende richtlijnen voor de prijs van DBC-zorgproducten, onze tarieven vindt u hier.

Welke polissen biedt de zorgverzekeraar?

Meer informatie over polissen en vergoedingen

  • Meer uitleg over verschillende soorten polissen
  • Hier vindt u meer informatie van de rijksoverheid over het basispakket van de zorgverzekering
  • Bekijk hier het filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit over hoe de betaling van klinieken en ziekenhuizen in Nederland is geregeld.
  • Bekijk de informatiekaart over uw ziekenhuisrekening en het eigen risico van de Nederlandse Zorgautoriteit.