Skip to content

Handig om te weten

Snel naar...

Moet ik lang wachten voor een behandeling?

Wij doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te maken waardoor u vaak binnen een week al bij ons terecht kunt. Onze efficiënte en flexibele planning voorkomt onnodige bezoeken voor u. Wij denken graag met u mee en verrichten uw onderzoeken en behandelingen als dat medisch kan op één dag en waar mogelijk digitaal. Op deze wijze verkorten wij de duur van uw klachten en hoeft u minder tijd vrij te maken voor uw bezoeken.

Hoe maak ik een afspraak?

Als u verwezen bent door uw huisarts via Zorgdomein, nemen wij zelf binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Wilt u liever op eigen initiatief bij ons langskomen kunt u op onze contactpagina alle informatie vinden om een afspraak te maken.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar heeft u altijd een verwijzing nodig van een arts. Bij uw huisarts gebeurt dit meestal via Zorgdomein. Wij nemen zodra de verwijzing bij ons binnen is binnen 24 uur contact met u op.

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij Tulp Medisch Centrum. In dat geval betaalt u vaak de volledige behandeling zelf.

Wat moet ik meenemen naar mijn eerste afspraak?

Graag vragen wij u de volgende zaken in ieder geval mee te nemen naar uw eerste afspraak:

  • Een zorgverzekeringpas
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een recent medicatieoverzicht als u medicatie gebruikt

Waar word ik behandeld?

Onze spreekuren en behandelingen waar geen narcose voor nodig is vinden plaats op onze hoofdlocatie. Op de contactpagina kunt u alle informatie vinden omtrent onze locatie, route en parkeergelegenheid.

Voor de operaties onder narcose gebruiken wij 1e klasse operatiekamers bij onze partners, tijdens uw bezoek zullen wij de verschillende opties met u doornemen.

Zijn er extra kosten vergeleken met een regulier ziekenhuis?

Er zijn voor u geen extra kosten bij Tulp Medisch Centrum.

Net als bij een regulier ziekenhuis geldt dat er een medische indicatie moet zijn voor de behandeling. Mocht uw zorgverzekering geen contract met ons hebben en doordat u geen restitutiepolis heeft de behandeling maar deels vergoedt, is dat geen probleem voor u. Wij zullen het resterende deel van de zorgkosten op ons nemen als blijk van waardering dat u actief voor ons kiest.

U betaalt alleen een eventueel eigen risico, net als bij alle andere ziekenhuizen.

Meer informatie vindt u op onze vergoedingen pagina.

Wat doe ik als ik een klacht heb over Tulp Medisch Centrum?

De medewerkers van Tulp Medisch Centrum zetten zich allen in om de beste zorg te bieden. Toch is het mogelijk dat patiënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg/behandeling en is het vervolgens anders gelopen. We raden onze klanten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een klachtenfunctionaris.

Klachtopvang

U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  • u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Tulp Medisch Centrum.

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris Tulp Medisch Centrum. Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem. Tel. 0183-682829 E-mail: klachten@cbkz.nl

of klik op deze link: http://www.cbkz.nl/

Geschillen

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van uw klacht is er sprake van een geschil en kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. Deze behandelt klachten van patiënten tegen zelfstandige klinieken die aangesloten zijn bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waarbij wij ook bij zijn aangesloten. Informatie over de procedure en contactgegevens van de geschillencommissie vindt u op de website: degeschillencommissiezorg.nl.  Daar kunt u ook direct uw vraag indienen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening zijn. Er is sprake van een eigen bijdrage in de proceskosten bij de geschillencommisie welke u terugkrijgt in het geval dat u in het gelijk wordt gesteld.

Wilt u meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u kosteloos bij ons opvragen of hier downloaden.