Skip to content

BEHANDELING

No Scalpel Vasectomie

Sterilisatie bij de man.

​Een sterilisatie bij de man (vasectomie) is een eenvoudige ingreep waarbij uw chirurg de zaadleiders onderbreekt. Deze zeer veilige vorm van anticonceptie voorkomt dat zaadcellen het zaadvocht bereiken tijdens de geslachtsgemeenschap.

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om een onbedoelde zwangerschap te voorkomen, bijvoorbeeld gebruik van een anticonceptiepil, condoom of spiraaltje. Het grote verschil tussen deze methoden en sterilisatie is dat de laatste gezien wordt als een definitieve anticonceptiemethode. Dat wil zeggen dat de sterilisatie in principe onomkeerbaar is. Een sterilisatie is dan ook alleen een goede keuze wanneer u zeker weet dat u geen kinderen (meer) wilt.

No scalpel vasectomie

Deze vorm van sterilisatie heeft onze voorkeur en wordt ook wel de minimaal invasieve techniek genoemd. Er komt geen mes bij kijken en de gehele operatie wordt via één klein gaatje in uw huid verricht. Dit alles om de behandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen en het herstel te bespoedigen. Geheel in lijn met de laatste richtlijnen, is er bij deze techniek veel aandacht voor het voorkomen van schade aan bloedvaatjes en zenuwen. Zo maken we de kans op chronische klachten zo klein mogelijk.

De vasectomie vindt poliklinisch onder plaatselijke verdoving plaats. Na ontsmetting van de balzak krijgt u in de huid van de balzak een verdovende injectie. Vervolgens maakt de chirurg één kleine opening in het midden van de balzak. Vanuit deze zeer kleine opening worden beide zaadleiders vrijgemaakt. Van beide zaadleiders wordt een stuk verwijderd. Daarna worden de uiteinden dichtgebrand, dichtgeknoopt en uit elkaar begraven (interpositie) . Omdat de wond heel klein is hoeft er niet gehecht te worden in de huid. Tijdens de ingreep voelt u vaak een trekkend of zeurend gevoel in met name de liezen, omdat de zaadleider door het lieskanaal loopt. Soms geeft dit ook een pijnlijk of wee gevoel in de buik. De ingreep duurt ongeveer twintig minuten.

Klassieke vasectomie

Als de “no scalpel vasectomie” bij u niet mogelijk is wordt een klassieke vasectomie verricht met 2 kleine sneetjes.  Deze vasectomie vindt ook poliklinisch onder plaatselijke verdoving plaats. Na ontsmetting van de balzak krijgt u in de huid van de balzak een verdovende injectie. Vervolgens maakt de chirurg een kleine snee links en rechts, waarbij de zaadleiders worden vrijgemaakt. Van beide zaadleiders wordt een stukje verwijderd, de uiteinden worden afgebonden en dichtgebrand. Hierna worden de wondjes met hechtingen gesloten die vanzelf oplossen en dus niet verwijderd hoeven te worden. Tijdens de ingreep voelt u vaak een trekkend of zeurend gevoel in met name de liezen, omdat de zaadleider door het lieskanaal loopt. Soms geeft dit ook een pijnlijk of wee gevoel in de buik. De ingreep duurt ongeveer twintig minuten.

Na de ingreep krijgt u een pleister op de wond die u één dag laat zitten.

 • Wij adviseren u gedurende een paar dagen een strakke onderbroek of zwembroek te dragen.
 • Om nabloeding te voorkomen, doet u de rest van de dag rustig aan.
 • Na één dag mag u weer douchen.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het gebied van de balzak en liezen pijnlijk worden. Hiervoor kunt u paracetamol nemen.
 • De volgende dag kunt u over het algemeen weer aan het werk gaan.
 • De eerste week mag u niet fietsen, sporten, in bad, zwemmen, naar de sauna of zwaar tillen.
 • Na één week is geslachtsgemeenschap weer toegestaan.

De klachten na een vasectomie kunnen heel wisselend zijn. Bij de meeste mannen zijn de klachten beperkt tot een zeurend gevoel. Af en toe ontstaat er een blauwe verkleuring en zwelling van de balzak of de basis van de penis. Ook wat bloed- of vochtverlies uit de wond is niet verontrustend en gaat in de regel vanzelf over na een paar dagen. Zelden treedt een grote bloeding of wondinfectie op. Als er een grote zwelling is ontstaan trekt dat vaak pas na weken weg en kan het behoorlijk in de weg zitten. Om dit te voorkomen kunt u de eerste dagen een strakke onderbroek dragen en rustig aan doen.

Pijn ná de ingreep gaat vaak gepaard met een beurs gevoel vanaf uw balzak tot aan uw liezen en met name tijdens het lopen. Meestal duurt dit slechts enkele dagen. In zeldzame gevallen kan de pijn langdurig aanwezig blijven (chronische pijn).

Het is belangrijk uw behandelend arts te waarschuwen als u koorts krijgt (boven de 38,5 °C), het wondje blijft bloeden of er uitermate veel pijn is ondanks het innemen van pijnstillers.

In zeldzame gevallen kan er na de sterilisatie een gevoel van stuwing optreden; dit kan leiden tot een pijnlijk gevoel voorafgaand aan de zaadlozing. Meestal is dit een tijdelijke klacht.

Na de ingreep bent u niet meteen onvruchtbaar. De eerste maanden na de operatie komen er bij de zaadlozing nog zaadcellen vrij. Daarom gebruikt u in deze periode nog een ander voorbehoedsmiddel. Na gemiddeld drie maanden zijn de zaadcellen meestal verdwenen. Na deze periode wordt het zaadmonster onderzocht in een gecertificeerd laboratorium. Dit onderzoek is essentieel voor het vaststellen van onvruchtbaarheid. Op de dag van de ingreep krijgt u een reservoir en instructies mee voor het opvangen en inleveren van uw sperma.

Een week na het inleveren van het zaadmonster wordt u door ons geïnformeerd over de uitslag. Het kan voorkomen dat u meermalen een zaadmonster moet inleveren, tot de uitslag laat zien dat er geen zaadcellen meer aanwezig zijn.
Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging kunt u stoppen met andere anticonceptiemiddelen.

 • Er is een uiterst geringe kans dat de uiteinden van de zaadleiders weer aan elkaar groeien en er opnieuw doorgankelijkheid (en dus vruchtbaarheid) ontstaat. Ook al liet controle van het zaadmonster geen aanwezige zaadcellen zien, dan is hernieuwde vruchtbaarheid na langere tijd alsnog mogelijk. Dit komt bij ongeveer één tot drie van de duizend patiënten voor.
 • Soms is het mogelijk dat in het zaadmonster toch zaadcellen aanwezig blijven. In dit geval vindt eventueel na overleg met uw chirurg een re-sterilisatie plaats.
 • Vasectomie is in principe een definitieve ingreep. In bijzondere gevallen kan geprobeerd worden een sterilisatie ongedaan te maken.
 • De ingreep heeft geen invloed op het mechanisme en het gevoel bij de zaadlozing. Na sterilisatie worden de zaadcellen, die nog steeds in de testikels worden gevormd, door het lichaam afgebroken.
 • Een sterilisatie is niet van invloed op uw seksuele leven.
  Aan het zaadmonster is met het blote oog niet te zien of iemand gesteriliseerd is. Het zaadmonster bestaat na sterilisatie uit met name prostaatvocht.
 • Wie van beide partners zich laat steriliseren, is een persoonlijke keuze. Het voordeel van vasectomie is dat het een relatief lichte ingreep betreft, die poliklinisch onder lokale verdoving kan worden uitgevoerd.
 • Vasectomie geeft geen enkele bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zoals aids, gonorroe of syfilis. Om de kans hiertoe te verminderen, is het raadzaam een condoom te gebruiken.

De kosten voor het gehele traject inclusief alle onderzoeken zijn 430 euro. Aansluitend aan de ingreep kunt u het bedrag pinnen. Als dit niet mogelijk is voor u, kunt u dit bij uw inschrijving aangeven en de kosten achteraf betalen. In dat geval krijgt u een factuur van Infomedics waar wij mee samenwerken. 

Sterilisatie bij de man is geen basiszorg en wordt daarom meestal niet vergoed door uw verzekering, tenzij u aanvullend verzekerd bent. Dit kan per verzekeraar en polis verschillen en het loont soms om dat uit te zoeken. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding heeft u wel een verwijzing nodig. Als u alles zelf betaalt heeft u geen verwijzing nodig.

De coulance/korting regeling die Tulp Medisch Centrum hanteert voor basiszorg is niet van toepassing op de sterilisatiebehandelingen, u betaalt altijd het volledige tarief van 430 euro.

Na uw behandeling kunt u altijd telefonisch of per e-mail bij ons terecht met vragen. Wij geven u dan gericht advies en maken zo nodig extra afspraken. Heeft u klachten die niet kunnen wachten? Dan kunt u in het weekend en buiten kantooruren contact opnemen met onze spoedlijn.