Skip to content

BEHANDELING

Vasectomie

Sterilisatie bij de man.

​Een sterilisatie bij de man (vasectomie) is een eenvoudige ingreep waarbij uw chirurg de zaadleiders onderbreekt. Deze zeer veilige vorm van anticonceptie voorkomt dat zaadcellen het zaadvocht bereiken tijdens de geslachtsgemeenschap.

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om een ongewenste zwangerschap te voorkomen, bijvoorbeeld gebruik van een anticonceptiepil, condoom of spiraaltje. Het grote verschil tussen deze methoden en sterilisatie is dat de laatste gezien wordt als een definitieve anticonceptiemethode. Dat wil zeggen dat de sterilisatie in principe onomkeerbaar is. Een sterilisatie is dan ook alleen een goede keuze wanneer u zeker weet dat u geen kinderen (meer) wilt.

De vasectomie vindt poliklinisch onder plaatselijke verdoving plaats. Na ontsmetting van de balzak krijgt u in de huid van de balzak een verdovende injectie. Vervolgens maakt de chirurg een kleine snee, waarbij hij de zaadleiders vrijmaakt. Van beide zaadleiders verwijdert hij een stukje. Daarna bindt hij de uiteinden af. Hierna sluit hij de wondjes met hechtingen, die vanzelf oplossen en dus niet verwijderd hoeven te worden. Tijdens de ingreep voelt u vaak een trekkend of zeurend gevoel in met name de liezen, omdat de zaadleider door het lieskanaal loopt. Soms geeft dit ook een pijnlijk of wee gevoel in de buik. De ingreep duurt ongeveer dertig minuten.

Na de ingreep komen er gaasjes op de wondjes die u één dag laat zitten.

 • Wij adviseren u gedurende een paar dagen een strakke onderbroek of zwembroek te dragen.
 • Om nabloeding te voorkomen, doet u de rest van de dag rustig aan.
 • Na één dag mag u weer douchen.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het gebied van de balzak en liezen pijnlijk worden. Hiervoor kunt u paracetamol nemen.
 • De volgende dag kunt u over het algemeen weer aan het werk gaan.
 • De eerste week mag u niet fietsen, sporten, in bad, zwemmen, naar de sauna of zwaar tillen.
 • Na één week is geslachtsgemeenschap weer toegestaan.
 • De hechtingen lossen vanzelf op, dit kan twee weken duren.

Een geringe blauwe verkleuring van de balzak en/of basis van de penis komt vaak voor. Ook wat bloed- of vochtverlies uit de wondjes is niet verontrustend en gaat in de regel vanzelf over na een paar dagen. Zelden treedt een grote bloeding of wondinfectie op.

Pijn ná de ingreep gaat vaak gepaard met een beurs gevoel in de zaadballen met name tijdens het lopen. Meestal duurt dit slechts enkele dagen. In zeldzame gevallen kan de pijn langdurig aanwezig blijven.

Na de ingreep bent u niet meteen onvruchtbaar. De eerste maanden na de operatie komen er bij de zaadlozing nog zaadcellen vrij. Daarom gebruikt u in deze periode nog een ander voorbehoedsmiddel. Na gemiddeld 25 zaadlozingen en ongeveer drie maanden zijn de zaadcellen meestal verdwenen.
Na deze periode wordt het zaadmonster onderzocht in een gecertificeerd laboratorium. Dit onderzoek is essentieel voor het vaststellen van onvruchtbaarheid. Op de dag van de ingreep krijgt u een reservoir en instructies mee voor het opvangen en inleveren van uw sperma.

Een week na het inleveren van het zaadmonster wordt u door ons geïnformeerd over de uitslag. Het kan voorkomen dat u meermalen een zaadmonster moet inleveren, tot de uitslag laat zien dat er geen zaadcellen meer aanwezig zijn.
Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging kunt u stoppen met andere anticonceptiemiddelen.

 • Er is een uiterst geringe kans dat de uiteinden van de zaadleiders weer aan elkaar groeien en er opnieuw doorgankelijkheid (en dus vruchtbaarheid) ontstaat. Ook al liet controle van het zaadmonster geen aanwezige zaadcellen zien, dan is hernieuwde vruchtbaarheid na langere tijd alsnog mogelijk. Dit komt bij ongeveer één tot drie van de duizend patiënten voor.
 • Soms is het mogelijk dat in het zaadmonster toch zaadcellen aanwezig blijven. In dit geval vindt eventueel na overleg met uw chirurg een re-sterilisatie plaats.
 • Vasectomie is in principe een definitieve ingreep. In bijzondere gevallen kan geprobeerd worden een sterilisatie ongedaan te maken.
 • De ingreep heeft geen invloed op het mechanisme en het gevoel bij de zaadlozing. Na sterilisatie worden de zaadcellen, die nog steeds in de testikels worden gevormd, door het lichaam afgebroken.
 • Een sterilisatie is niet van invloed op uw seksuele leven.
  Aan het zaadmonster is met het blote oog niet te zien of iemand gesteriliseerd is. Het zaadmonster bestaat na sterilisatie uit met name prostaatvocht.
 • Wie van beide partners zich laat steriliseren, is een persoonlijke keuze. Het voordeel van vasectomie is dat het een relatief lichte ingreep betreft, die poliklinisch onder lokale verdoving kan worden uitgevoerd.
 • Vasectomie geeft geen enkele bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zoals aids, gonorroe of syfilis. Om de kans hiertoe te verminderen, is het raadzaam een condoom te gebruiken.

De kosten voor het gehele traject inclusief alle onderzoeken zijn 430 euro. U krijgt na uw operatie een factuur van ons via Infomedics waar mij mee samenwerken. Bij vragen over betalingen, zoals bijvoorbeeld gespreid betalen, kunt u bij Infomedics terecht.

Sterilisatie bij de man is geen basiszorg en wordt daarom meestal niet vergoed door uw verzekering, tenzij u een aanvullend pakket heeft. Dit kan per verzekeraar en polis verschillen en het loont om dat uit te zoeken. De coulance/korting regeling die Tulp Medisch Centrum hanteert voor basiszorg is niet van toepassing op de sterilisatiebehandelingen, u betaalt altijd het volledige tarief van 430 euro.

Na uw behandeling kunt u altijd telefonisch of per e-mail bij ons terecht met vragen. Wij geven u dan gericht advies en maken zo nodig extra afspraken. Heeft u klachten die niet kunnen wachten? Dan kunt u in het weekend en buiten kantooruren contact opnemen met onze spoedlijn.